top of page

O nas

Pierwsze wzmianki o Szteklinie pochodzą z XIV w. Był to majątek, który w I połowie XVI w. należal do F. Klińskiego. W 1780 r. dobra znajdowały się we władaniu M. Grąbczewskiej, w 1858 r. - właścicielem był Niemiec o nazwisku Rehefeld. W latach 1903-12 jako właściciel Szteklina wymieniany jest Teofil Bielecki a następnie rodzina Michałowskich.

Po parcelacji majątku, która nastąpiła w 1935 r. Resztówka o powierzchni 24 ha wraz z dworek i zabudowaniami gospodarczymi przeszła w ręce Krystyny Węgierskiej z domu Michałowskiej. W 1975 r. dwór wraz z zabudowaniami wpisany został do rejestru zabytków. Około 1980 r. nabył go Tomasz Padlewski, od którego odkupił go potem Albin Ossowski.Modrzewiowy budynek dworu powstał około 1823 r. Na krawędzi wzniesienia nad obniżeniem pomiędzy jeziorami Szteklin i Sumińskim. Około połowy XIX wieku po północnej stronie dziedzińca przed dworem wzniesiono murowaną stajnię połączoną z wozownią. Około 1870 roku nastąpiła przebudowa dworu i stajni, wzniesiono równocześnie budynek ceglanego spichlerza usytuowanego pomiędzy dworem a stajnią.


W II połowie XIX wieku przy dworze założono ogród z naturalistycznymi elementami. Na początku XIX wieku powstałą drewniana stodoła zamykająca dziedziniec dworski od zachodu. Ówczesny właściciel Bielecki dobudował też werandę do dworu i przebudował stajnię. Po II wojnie światowej stan zespołu zaczął się pogarszać. Od 1980 r. nowy właściciel rozpoczął remont dworu i pozostałych części zespołu w tym również przeprowadził prace przy drzewostanie części ogrodowej. W 1981 r. wichura zniszczyła stodołę, która została skreślona z rejestru zabytków w 2004 r.

bottom of page